Vergaan van schoonheid

Maart, 2014


Tijdens dit project heb ik gespeeld met materiaal en beeld. Met als onderwerp:

'vergaan van schoonheid.' Ik heb gebruik gemaakt van vuur om gelaagdheid te creëren, en het beeld echt te laten vergaan. Dit project

is meer een beeld, techniek en materiaal studie geweest. Het beeld is een interessante en esthetische uitkomst.